Przeglądaj zagadnieniami

Zagadnienia

Wydawnictwo Farmaceutyczne

Wydawnictwo Farmaceutyczne powstało w 2017 roku w odpowiedzi na brak aktualnych, wiarygodnych i jednocześnie przystępnych źródeł wiedzy farmaceutycznej.

Wszystkie pozycje Wydawnictwa Farmaceutycznego są przygotowywane przez zespół redaktorów specjalizujących się w przeglądach literatury naukowej, dlatego zawarte w nich informacje bazują na najbardziej wiarygodnych źródłach. Każda publikacja Wydawnictwa Farmaceutycznego jest także konsultowana z praktykującymi lekarzami, farmaceutami i przedstawicielami innych zawodów medycznych. Wszystkie treści tworzone w Wydawnictwie Farmaceutycznym są oparte o standard PCS.

Wydawnictwo Farmaceutyczne jest częścią 3PG, właściciela marek: portal opieka.farm, wirtualne konferencje Apteczne Wyzwania, Goniec Apteczny, Pogadanki Farmaceutyczne, Instytut Rozwoju Opieki Farmaceutycznej.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.3pg.pl.

PCS (Pharmaceutical Credibility Standard) jest to autorski standard wiarygodności treści, który zakłada tworzenie opracowań na podstawie aktualnych i najbardziej wiarygodnych dowodów naukowych według kryteriów medycyny opartej na faktach (EBM).