Miesiąc Zdrowia Psychicznego

Dziś rozpoczyna się Miesiąc Zdrowia Psychicznego, który poświęcony jest tematom związanym z psychiką i zdrowiem psychicznym. Obecnie wiele osób doświadcza stresu, lęku i depresji, co może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych. Miesiąc Zdrowia Psychicznego to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na te problemy i podjąć działania mające na celu ich zapobieganie. Zachęcamy wszystkich do podjęcia działań mających na celu dbanie o zdrowie psychiczne, w tym do regularnego odpoczynku, aktywności fizycznej, rozmów z bliskimi oraz korzystania z pomocy specjalistów w przypadku potrzeby.

W podręczniku Leki 2022 omawiamy wiele grup leków między innymi takie jak:

  • leki przeciwpsychotyczne I generacji,
  • leki przeciwpsychotyczne II generacji,
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI),
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy (NDRI).

W podręczniku znajdziesz opis mechanizmu działania tych leków, wykaz leków dostępnych w Polsce, wskazania według ChPL, zastosowania off-label, opis bezpieczeństwa stosowania leków podczas ciąży i karmienia piersią  oraz istotne interakcje i najważniejsze działania niepożądane.

Poznaj podręcznik Leki 2022.

06.12.2023

Planując pracę nad podręcznikiem Działania niepożądane leków, nie do końca...

Koszyk
Scroll to Top