Światowy Dzień Schizofrenii

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Schizofrenii, choroby psychicznej, która dotyka około 1% populacji. Schizofrenia charakteryzuje się zaburzeniami myślenia, emocji i zachowania, co utrudnia codzienne funkcjonowanie chorych. Wciąż jest wiele niezrozumienia i stereotypów związanych z tą chorobą, co prowadzi do stygmatyzacji i izolacji społecznej. Dlatego w tym dniu zachęcamy do zwiększenia świadomości na temat schizofrenii i jej objawów, a także do zrozumienia, że osoby chore na tę chorobę potrzebują wsparcia i pomocy. Istotne jest również zapewnienie odpowiedniego leczenia i opieki psychologicznej, aby zapewnić chorym jak najlepszą jakość życia.

W podręczniku Leki 2022 omawiamy między innymi:

  • leki przeciwpsychotyczne I generacji,
  • leki przeciwpsychotyczne II generacji.

W podręczniku znajdziesz opis mechanizmu działania tych leków, wykaz leków dostępnych w Polsce, wskazania według ChPL, zastosowania off-label, opis bezpieczeństwa stosowania leków podczas ciąży i karmienia piersią  oraz istotne interakcje i najważniejsze działania niepożądane.

Poznaj podręcznik Leki 2022.

30.09.2023

Leki pierwszego wyboru to preparaty bez recepty, które w leczeniu danego...

Shopping Cart