Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, jednego z najczęstszych schorzeń układu krążenia na świecie. Choroba ta prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, takich jak choroba niedokrwienna serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Wczesne wykrycie i kontrolowanie nadciśnienia tętniczego są kluczowe dla zapobiegania powikłaniom i poprawy jakości życia pacjentów. Dlatego w tym dniu zachęcamy do podjęcia działań profilaktycznych i edukacji na temat tego schorzenia. Pamiętajmy, że zdrowy styl życia, taki jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i unikanie palenia, może pomóc w zapobieganiu nadciśnieniu tętniczemu.

W podręczniku Leki 2022 omawiamy grupy leków na nadciśnienie między innymi takie jak:

  • antagonisty receptora angiotensyny II (sartany),
  • beta-blokery,
  • inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA).

W podręczniku znajdziesz opis mechanizmu działania tych leków, wykaz leków dostępnych w Polsce, wskazania według ChPL, zastosowania off-label, opis bezpieczeństwa stosowania leków podczas ciąży i karmienia piersią  oraz istotne interakcje i najważniejsze działania niepożądane.

Poznaj podręcznik Leki 2022.

06.12.2023

Planując pracę nad podręcznikiem Działania niepożądane leków, nie do końca...

Koszyk
Scroll to Top