Podręcznik o psychiatrii

Podręcznik o psychiatrii, który musisz mieć

Farmaceuci odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu zdrowiem psychicznym pacjentów. Oprócz wydawania leków, ich zadania obejmują edukację pacjentów, monitorowanie efektów leczenia oraz współpracę z innymi specjalistami medycznymi. Dlatego zrozumienie podstaw psychiatrii oraz specyficznych aspektów farmakoterapii psychiatrycznej jest niezbędne. W gąszczu spływających informacji z różnych źródeł, czasem ciężko jest wyodrębnić najważniejsze zagadnienia, które rzeczywiście będą pomocne podczas pracy za pierwszym stołem. Który podręcznik o psychiatrii wybrać?

Jedyny podręcznik o psychiatrii skrojony pod potrzeby farmaceutów

Psychiatria okiem farmaceuty to jedyny podręcznik o psychiatrii na rynku, który jest skrojony pod potrzeby farmaceutów i zawiera informacje, dzięki którym opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w aptece będzie prostsza.

Jak zbudowany jest podręcznik?

Podręcznik Psychiatria okiem farmaceuty to kompendium wiedzy na temat leków psychotropowych, uzależnień, chorób i zaburzeń psychicznych. Drugie wydanie tej publikacji przedstawia w zwięzły, ale kompleksowy sposób informacje o terapii zaburzeń psychicznych, mechanizmach działania leków, ich działaniach niepożądanych. Opisano w nim m.in. leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe oraz stosowane w ADHD.

W podręczniku opisano w zwięzły sposób najczęściej występujące zaburzenia psychiczne: schizofrenię, chorobę afektywna dwubiegunową, depresję, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespoły lękowe i stresowe, ADHD, zespoły otępienne, nadmierne pobudzenie u osób starszych, zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, anoreksję, bulimię, zespoły tików.

Drugą część podręcznika o psychiatrii stanowi omówienie grup leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych, ich mechanizmy działania, działania niepożądane, dostępne na rynku postaci leków oraz ich stosowanie u kobiet ciężarnych i dzieci. Znalazły się w nim opisy takich grup jak:

  • leki przeciwdepresyjne (TLPD, SSRI, SNRI i inne),
  • leki przeciwpsychotyczne (klasyczne i atypowe) ,
  • leki przeciwlękowe i nasenne (benzodiazepiny, leki Z i barbiturany),
  • leki stabilizujące nastrój,
  • leki stymulujące OUN,
  • leki prokognitywne,
  • leki stosowane w leczeniu ADHD.

Podręcznik opisuje również leki, któremogą zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych, co może mieć szczególne znaczenie dla pacjentów geriatrycznych z licznymi chorobami współistniejącymi, którzy stosują jednocześnie wiele leków.

Podsumowując, podręcznik Psychiatria okiem farmaceuty jest nieocenionym źródłem wiedzy dla farmaceutów, studentów farmacji, a także lekarzy dążących do poszerzenia wiedzy w zakresie farmakoterapii zaburzeń psychicznych.

 

Ostatnie aktualności:

27.06.2024

Jaka jest skuteczność różnych leków i wyrobów medycznych stosowanych w...

14.06.2024

Farmaceuci odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu zdrowiem psychicznym pacjentów. Oprócz...

12.06.2024

Podręcznik Psychiatria okiem farmaceuty to kompendium wiedzy na temat leków...