Psychiatria okiem farmaceuty

Nowość – Psychiatria okiem farmaceuty

Zaburzenia psychiczne, przybierające różne postaci, dotyczą coraz większej części społeczeństwa, co jest wynikiem m.in. przewlekłego stresu, presji otoczenia, braku stabilności finansowej czy też podeszłego wieku i chorób współistniejących. Mimo szerokiej wiedzy, jaką posiadają farmaceuci w zakresie działania substancji leczniczych, warunki panujące w aptekach ogólnodostępnych często nie ułatwiają swobodnej komunikacji z pacjentem i przekazania mu istotnych informacji, co sprawia, że pacjenci ze schorzeniami takimi jak schizofrenia, depresja, lęk czy bezsenność, nie wiedzą jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas przyjmowania przepisanych leków i które z nich wymagają pilnego zgłoszenia się do lekarza.

Skąd czerpać wiedzę o zaburzeniach psychicznych i metodach ich farmakoterapii?

Jednym ze źródeł, dzięki którym każdy pracownik apteki może poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę o zaburzeniach psychicznych i lekach stosowanych w ich terapii jest podręcznik Psychiatria okiem farmaceuty. W najnowszej publikacji z serii Vademecum Farmaceutyczne opisano zarówno przyczyny, objawy i rodzaje chorób psychicznych, takich jak m.in.: schizofrenia, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne czy ADHD, jak i leki stosowane w ich farmakoterapii. Substancje zostały podzielone na grupy, m.in.:
  • leki przeciwdepresyjne (TLPD, SSRI, SNRI i inne),
  • leki przeciwpsychotyczne (klasyczne i atypowe) ,
  • leki przeciwlękowe i nasenne (benzodiazepiny, leki Z i barbiturany),
  • leki stabilizujące nastrój,
  • leki stymulujące OUN,
  • leki prokognitywne,
  • leki stosowane w leczeniu ADHD.
W podręczniku w przystępny, ale wyczerpujący sposób omówiono substancje stosowane w terapii zaburzeń psychicznych, ich mechanizmy działania, działania niepożądane, dostępne na rynku postaci leków oraz ich stosowanie u kobiet ciężarnych i dzieci. Każdy rozdział zakończony jest tabelą podsumowującą różnice między poszczególnymi lekami danej grupy. W publikacji także omówiono zasady leczenia licznych zaburzeń psychicznych i doboru leków. W podręczniku Psychiatria okiem farmaceuty opisano również leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych, co może mieć szczególne znaczenie dla pacjentów geriatrycznych z licznymi chorobami współistniejącymi, którzy stosują jednocześnie wiele leków.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź na stronę i skorzystaj z promocji. Do 23 czerwca możesz kupić podręcznik 10% taniej, czyli za 89 zł w ramach przedsprzedaży.

Ostatnie aktualności:

12.06.2024

Podręcznik Psychiatria okiem farmaceuty to kompendium wiedzy na temat leków...

10.06.2024

Zaburzenia psychiczne, przybierające różne postaci, dotyczą coraz większej części społeczeństwa,...

28.05.2024

Co farmaceuta powinien wiedzieć o depresji? Jakie są grupy leków...

<# } #> <# if ( data.formatted_attributes.length ) { #>
<# var i; for( i = 0; i < data.formatted_attributes.length; i++ ) { #>
{{ data.formatted_attributes[i].name }}:
{{{ data.formatted_attributes[i].options_html }}}
<# } #>
<# } #> <# if ( 'variable' === data.type ) { #>
<# var i; for( i = 0; i < data.variations_attributes.length; i++ ) { #> <# } #>
<# } #> <# if ( data.discounted_price_html ) { #>

data-wcqcs_o_content="{{ data.discounted_price_html }}" <# } #> > <# if ( 'variable' != data.type ) { #> {{{ data.discounted_price_html }}} <# } else { #> {{{ data.default_discounted_price_html }}} <# } #>

<# } #> <# if ( 'onbackorder' == data.stock_status && 'variable' != data.type ) { #> {{{ data.stock_html }}} <# } #> Dodaj do koszyka