Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat udaru mózgu oraz propagowanie działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka jego wystąpienia. Udar mózgu jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, a jego konsekwencje mogą być bardzo poważne, nawet prowadzić do śmierci. Wiele przypadków udaru można jednak uniknąć, stosując odpowiednie metody profilaktyczne, takie jak zdrowy styl życia, regularne badania i kontrola poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi, a także unikanie palenia tytoniu oraz nadmiernej konsumpcji alkoholu.

W podręczniku Leki 2022 omawiamy grupy leków służących profilaktyce udaru między innymi takie jak:

  • inhibitory czynnika Xa,
  • leki przeciwpłytkowe
  • oraz statyny, które zmniejszają ryzyko udaru pośrednio, przez obniżenie stężenia cholesterolu.

W podręczniku znajdziesz opis mechanizmu działania tych leków, wykaz leków dostępnych w Polsce, wskazania według ChPL, zastosowania off-label, opis bezpieczeństwa stosowania leków podczas ciąży i karmienia piersią  oraz istotne interakcje i najważniejsze działania niepożądane.

Poznaj podręcznik Leki 2022.

06.12.2023

Planując pracę nad podręcznikiem Działania niepożądane leków, nie do końca...

Koszyk
Scroll to Top