Działania niepożądane leków

Działania niepożądane leków – przeczytaj recenzję redaktorki prowadzącej

Planując pracę nad podręcznikiem Działania niepożądane leków, nie do końca zdawałam sobie sprawę, jak ważnym i rozległym zagadnieniem są działania niepożądane leków. Tematem niekorzystnych efektów działania leków zajmowaliśmy się w Wydawnictwie Farmaceutycznym przy okazji podręcznika Leki 2022, w którym opisywaliśmy grupy leków i charakterystyczne dla nich działania niepożądane. W nowym podręczniku podjęliśmy temat od drugiej strony — działania niepożądane nie są uporządkowane według grup substancji czynnych a według klasyfikacji układów i narządów. To znaczy, że konkretnym objawom zostały przyporządkowane leki (lub grupy leków), które mogą je wywoływać. Taka organizacja podręcznika ma za zadanie ułatwić powiązanie niepokojących objawów wymienianych przez pacjenta z przyjmowanymi przez niego lekami.

Dlaczego warto kupić podręcznik?

Podręcznik Działania niepożądane leków pomaga przygotować się na rozmowę z pacjentem o działaniach niepożądanych leków — umiejętne poprowadzenie takiej rozmowy jest trudne, ale bardzo istotne. Z jednej strony istnieje obawa, że pacjent zaniecha leczenia, kiedy pozna inne niż terapeutyczne efekty działania leku, który został mu zaordynowany (może przecież pomyśleć, że lek bardziej mu zaszkodzi, niż pomoże). Z drugiej strony, ma prawo wiedzieć, jakich działań niepożądanych może spodziewać się w związku z przyjmowanym lekiem. Praktyka pokazuje, że pacjent poinformowany, to pacjent współpracujący — osoby świadome swojego leczenia lepiej przestrzegają zaleceń. Sami pacjenci przyznają, że czują się bardziej komfortowo, jeśli są poinformowani o ewentualnych niekorzystnych efektach działania leku przez fachowy personel medyczny niż w momencie, kiedy dowiadują się o nich jedynie z ulotek. Celem podręcznika jest także poszerzanie umiejętności w aspekcie przekazywania fachowej informacji o leku i formułowania jasnych zaleceń dla pacjenta dotyczących działań niepożądanych leków, np.:

  • jakie działania niepożądane po danym leku występują najczęściej,
  • czy da się im zapobiec,
  • czy ustąpią samoistnie z czasem leczenia,
  • czy wymagają jakiegoś specjalnego postępowania albo konieczności nagłego odstawienia leku.

W każdy rozdział został włożony ogrom pracy, aby wybrać najistotniejsze informacje o działaniach niepożądanych leków i przedstawić je w ciekawy dla Czytelnika sposób.

Polecam zapoznanie się z podręcznikiem, aby wiedzieć jeszcze więcej o lekach i lepiej pracować z pacjentem.

Tylko do 20 grudnia możesz kupić podręcznik Działania niepożądane leków50 zł taniej, czyli za 149 zł.

Mgr farm. Marlena Bojarska 

Redaktorka 3PG

Ostatnie aktualności:

27.06.2024

Jaka jest skuteczność różnych leków i wyrobów medycznych stosowanych w...

14.06.2024

Farmaceuci odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu zdrowiem psychicznym pacjentów. Oprócz...

12.06.2024

Podręcznik Psychiatria okiem farmaceuty to kompendium wiedzy na temat leków...